Skip Navigation
 

O Fundacji


Szanowni Państwo,

Fundacja Centrum Promocji Miast jest niezależną organizacją pozarządową powołaną m.in. do realizacji celów związanych z promocją miast i regionów Polski a także do przyczyniania się do rozwoju krajowej turystyki oraz aktywizacji potencjału lokalnych i regionalnych rynków turystycznych.

Jednocześnie w ramach powierzonych zadań statutowych, Fundacja podejmuje działania w celu przyciągania do miast lub regionów inwestorów krajowych i zagranicznych oraz wspiera przedsięwzięcia służące podnoszeniu lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej. Jednym z głównych realizowanych zadań jest pomoc w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych przez samorządy, instytucje i przedsiębiorców oraz upowszechnianie wiedzy z tego zakresu.

Ponadto Fundacja Centrum Promocji Miast jest interdyscyplinarnym ośrodkiem typu „think tank”, zrzeszającym specjalistów z różnych dziedzin, przygotowującym ekspertyzy oraz popularyzującym wiedzę m.in. z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty przygotowanej przez Fundację Centrum Promocji Miast oraz współpracy przy realizowanych projektach.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Rogólski
Prezes Zarządu
Fundacji Centrum Promocji Miast
 
 
« powrót|drukuj