Skip Navigation
 

Skład Osobowy

Zarząd Fundacji:

Grzegorz Rogólski - Prezes Zarządu
(Fundator)


Rada Fundacji:

Hoang Dong Quang (Karol Hoang) - Przewodniczący Rady Fundacji
(Fundator)

Monika Skiba - Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

Wiktor Czeszejko-Sochacki - Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Grzegorz Mączyński - Czlonek Rady Fundacji
(Fundator)

Tomasz Lasocki - Członek Rady Fundacji


Jednocześnie, przy realizacji projektów oraz w trakcie prowadzonej działalności, współpracujemy z wybitnymi specjalistami z różnych dziedzin.
 
 
« powrót|drukuj