Skip Navigation
 

Fundusze UE

"Sukces w zasięgu ręki. Wystarczy sięgnąć po naszych ekspertów."


Centrum Promocji Miast (CPM) kładzie nacisk na profesjonalną i rzetelną obsługę. W ramach doradztwa z zakresu funduszy europejskich utworzyliśmy specjalną strukturę tj. bazujemy na profesjonalistach z wieloletnim doświadczeniem, ekspertach z poszczególnych dziedzin.

W CPM działa zespół ekspertów/doradców z różnych obszarów/dziedzin, którzy pomogą Tobie i Twojej organizacji w pozyskaniu informacji o możliwościach współfinansowania ze środków unijnych, opracowaniu dobrego projektu, jego zarządzaniu, czy samego rozliczania wsparcia ze źródeł publicznych.

Dzięki naszym szkoleniom i warsztatom wyposażymy Twoich pracowników w potrzebną wiedzę i umiejętności z zakresu funduszy europejskich, przygotowywania i zarządzania projektami współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych, opracowywania strategii, pozyskiwania środków z innych źródeł finansowych.

Nasi doradcy służą wiedzą i wysokimi kwalifikacjami tak aby wskazać i przygotować Państwa - naszych partnerów i wasze planowane inwestycje do pełnego wykorzystania środków finansowych.

Zadowolenie naszych klientów jest naszym zadowoleniem / głównym celem, dlatego staramy się świadczyć usługi najwyższej jakości. Nasi doradcy i eksperci z którymi współpracujemy są zobowiązani do podnoszenia swoich kwalifikacji, doskonalenia umiejętności.

Oferujemy obsługę całego procesu pozyskania środków z funduszy europejskich, w tym innych grantów rządowych oraz NGO (organizacji pozarządowych):
- umożliwiamy podjęcie optymalnych decyzji poprzez określenie potencjału oraz efektywnych metod realizacji projektów,
- wykonujemy analizę potrzeb,
- przygotowujemy projekty,
- uczestniczymy i doradzamy w procesie zarządzania projektami,
- zarządzamy projektami,
- opracowujemy strategie, business plany, studia wykonalności, analizy, ekspertyzy,
- przeprowadzamy analizy rynku,
- prowadzimy ocenę możliwości pozyskania i stopnia wykorzystania funduszy,
- prowadzimy badania socjologiczno-ekonomiczne,
- prowadzimy administracyjno-organizacyjne prace,
- projektujemy i przeprowadzamy szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników.

Adresatami naszej oferty są zarówno podmioty sektora publicznego jak i organizacje prywatne oraz organizacje pozarządowe, które chcą realizować projekty przy współudziale środków europejskich i krajowych.
Są to m.in.:
* zakłady opieki zdrowotnej,
* jednostki samorządu terytorialnego,
* przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe,
* osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
* stowarzyszenia i organizacje non-profit,
* jednostki edukacyjne.

Doświadczenie:
Pomimo, że jesteśmy młodą organizacją na rynku, to skupiamy ekspertów najwyższej klasy, od lat funkcjonujących w obszarze funduszy europejskich.

Każdego traktujemy indywidualnie.
Wysoka jakość,
Efektywność,
Partnerstwo,
Zaufanie,
Profesjonalizm
…to nasze wyznaczniki !


Usługi CPM dla Sektora Publicznego:
Zarządzanie i wdrażanie funduszy strukturalnych jest procesem skomplikowanym i wiąże się z określonymi procedurami. Aby efektywnie i skuteczne zarządzać i wdrażać fundusze strukturalne należy posiadać odpowiednio wyszkoloną kadrę kierowniczą, specjalistów, zaplecze techniczne i dostęp do niezależnej kadry ekspertów.

Umiejętne wykorzystanie wsparcia unijnego jest gwarantem sukcesu dlatego pomożemy/doradzimy w:
- opracowaniu planów rozwoju i programów działań
- opracowywaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych
- zaktualizujemy obecne dokumenty
- przygotowywanie dokumentów programowych i wdrażających fundusze np. instrukcje do procesów, dokumenty dot. mechanizmów zarządzania i kontroli, planów ewaluacyjnych, opisy stanowisk, itp.
- procesie koncepcji projektu oraz jego przygotowywania
- zarządzaniu projektem
- sami możemy zarządzać projektem pod Twoim czujnym okiem
- dokumentacji przetargowej
- monitorowaniu postępów w realizacji projektu
- opracowywaniu sprawozdań okresowych, końcowych
- obsłudze finansowej
- przygotowywaniu wniosków o płatności/refundacje oraz rozliczanie projektów
- ewaluacji/ocenie zrealizowanych projektów
- przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla Twojej kadry (specjalistów i kierownictwa)
 
 
« powrót|drukuj