Skip Navigation
 

Partnerstwo finansoweFundacja Centrum Promocji Miast jest organizacją pozarządową prowadzącą swoją politykę finansową w oparciu o następujące źródła dochodów, które zapewniają realizację powierzonych zadań statutowych:


Darowizny na cele statutowe od osób fizycznych i prawnych - program "Sponsor". Darczyńcy Centrum, w zamian za wpłaty, mogą uczestniczyć w wybranych organizowanych spotkaniach zamkniętych oraz imprezach. Jednocześnie zgodnie ze Statutem Fundacji Centrum Promocji Miast w przypadku gdy darowizna (jednorazowa lub łączna) wynosi co najmniej 1.000 (słownie: jednego tysiąca) złotych lub – gdy idzie o osoby zagraniczne – 1000 (słownie: jednego tysiąca) EURO, uzyskuje się tytuł „Mecenasa Fundacji”, jeżeli zostanie wyrażone takie życzenie.

Wpłaty od sponsorów - program "Patronat". Centrum oferuje status patrona podmiotom, które zechcą znacząco wesprzeć finansowo jego działalność. Uzyskanie powyższego statusu pozwala na umieszczanie informacji o patronie na oficjalnej stronie internetowej, w materiałach promocyjnych - broszurach, ulotkach, newsletterze. Patroni na życzenie mogą otrzymać odpowiednie listy rekomendacyjne oraz dyplomy Centrum Promocji Miast. Status patrona przyznawany jest po rozpatrzeniu i podjęciu odpowiedniej decyzji Zarządu i nie jest on przyznawany automatycznie.Patroni Centrum zapraszani są także do uczestnictwa w konferencjach, seminariach, imprezach oraz wybranych spotkaniach zamkniętch. Patroni mają nadawany automatycznie tytuł "Mecenasa Fundacji".

Opracowywanie platnych ekspertyz. Centrum Promocji Miast kieruje swoją ofertę w zakesie przygotowywania ekspertyz do wszystkich zainteresowanych podmiotów, w szczególności: administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorców.

Consulting. Cele statutowe Centrum finansujemy również z działalności profesjonalnego centrum consultingowego przygotowującego kompleksowe rozwiązania biznesowe i prawne dla miast, samorządów terytorialnych a także przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Zapraszamy do działu CPM ♠ CONSULTING.

Organizacja szkoleń i konferencji. Centrum organizuje szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu tematów będących przedmiotem działalności statutowej. Zapraszamy do działu Konferencje.

Pozyskianie grantów na realizację poszczególnych projektów. W zakresie działalności statutowej Centrum pozyskuje środki finansowe z grantów pochodzących ze środków UE, instytucji i podmiotów prywatnych oraz publicznych.

Pozyskiwanie wsparcia ze środków funduszy strukturalnych. Centrum Promocji Miast ubiega sie o dofinansowanie realizoawnych przez siebie projektów ze środkówfunduszy strukturalnych. Jak również pomaga w pozyskiwaniu ich przez współpracujące podmioty. Zapraszamy do działu Fundusze UE.
Numer konta bankowego dla osób, które chciałyby współpracować z Fundacją Centrum Promocji Miast i / lub wesprzeć jej działalność statutową:


Fundacja Centrum Promocji Miast
Lukas Bank SA
26 1940 1076 3030 6291 0000 0000
 
 
« powrót|drukuj