Skip Navigation
 

Projekty

Promyk Dnia

Promyk Dnia to program mający na celu ograniczanie wykluczenia społecznego
oraz wyrównanie szans u dzieci z terenów wiejskich i małych miast poprzez stworzenie sieci
świetlic socjoterapeutycznych w wybranych gminach na terenach wschodnich polski.


http://promykdnia.pl
 
 
« powrót|drukuj